Elämän aakkoset

A: Arvot ovat tärkeitä ja tekojen perusta.

B: Plan B eli jokaisella tulisi olla uteliaisuutta ja vaihtoehtoja ts. ”varasuunnitelma” elämässä mahdollisesti tulevien vastoinkäymisten varalle.

C: Celsius eli ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän jokaisen velvollisuus.

D: Dreams. Ihmisellä pitää olla unelmia.

E: Energia. Uusiutuvan energian mahdollisuudet on otettava tarkkaan huomioon.

F: Fairplay. Korruption kitkeminen politiikasta on tehtävä.

G: Geologia. Luonnontuntemus ja -suojelu kunniaan.

H: Hope. Aina on toivoa.

I: Isänmaa.

J: Juuret. Juureton ihminen on kuin lehdetön puu.

K: Koti. Kaikille elintärkeä turvapaikka.

L: Lukemisen tärkeys. Lukutaitomme uhkaa rappeutua nyky-yhteiskunnassa.

M: Maanviljely ja metsänhoito. Kotimaisen ruoan arvostuksen lisääminen.

N: Naiset ja tasa-arvo.

O: Omatunto ja oikeudenmukaisuus.

P: Politiikka. Välttämätöntä, jos haluaa vaikuttaa asioihin.

Q: Over quota. Liian moni ihminen ylikuormittaa itsensä nykyajan elämänmenossa.

R: Rauha.

S: Sosiaaliturvan prosesseja on kehitettävä.

T: Työnteko ja talouspolitiikka.

U: Uskonnonvapaus.

V: Vaalit. Demokratiassa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

W: World. Yhteinen maapallomme.

X: X-files. Kaikelle ei aina tarvitse olla tieteellistä selitystä.

Y: Ystävät ja läheiset luovat tukiverkoston.

Z: Z-juna. Julkisen liikenteen kehittäminen ja järkevöittäminen.

Å: Kielitaidon merkitys ja toisenkin kotimaisen kielen oppiminen.

Ä: Äiti maa – maaemo on vertauskuvallinen hahmo, jolla tähdennetään luonnon ja ekosysteemien tärkeyttä ihmiselämän kannalta.

Ö: Öljy. Luonnonvara, jota tulee käyttää säästeliäästi ja viisaasti.